Billedresultat for Paul Francis
Hytte nr: 08A (faktisk helst sit rumskib)
Navn: Vardr
Kaldenavn: Father
Køn: Mand
Alder: Ukendt
Højde: 2 meter
Art: Alien

Styrker: Han er meget målbevidst og meget beslutsom. Dog også forstående på mange punkter, selvom andre væsner og deres følelser og argumenter, næppe kan få ham til at skifte mening om noget som helst. Eller, der skal i hvert fald meget til.
Svagheder: Selvom han er en gud, så kan han ikke give sine profeter eller dem der tror på ham eller dem som han aktivt kommunikere med, de redskaber eller evner som de ville skulle have brug for, for at fuldføre deres skæbne (I hans øjne). Hans evner virker ikke på andre Guder eller dem som er immune overfor evner. Desuden kræver brugen af hans evne som sky god, meget af hans energi, og han bruger den kun til meget specielle anliggender.

Personlighed: Father (rigtige navn er indtil videre ukendt) er en mystisk skabning, med krafter og egenskaber der overstiger langt de fleste, selvom han sjældent bruger dem, medmindre på noget vigtigt eller specielt. (i.e. redde sine egne kreationer ved at føre dem fra en verden eller planet til en anden fx). Han har ingen interesse i mennesker og ser dem som værende en trussel, ikke nødvendigvis mod ham selv som individ, men mod deres egne omgivelser og de skabninger der bor i disse omgivelser.

Han er dog mere end villig til at prøve at forstå dem, og prøve at få dem til at ændre deres vaner, selvom han i lang tid ikke har ladet til at vise nogen interesse i nogle af tingene, og istedet har haft holdt sig til at kommunikere med sin udvalgte profet. På trods af hvor magtfuld han er, så er hans evner begrænsede i denne verden, hvilket sandsynligvis er fordi modstridende guder og guddommelige skabninger, afholder Father og de andre Sky Gods fra selv at gøre noget.

Selvom han lyder skræmmende og er hemmelighedsfuld, så har han gode intentioner.
Fortid: Hans fortid er ukendt, men det er vidst at han har eksisteret længe, nok helt fra begyndelsen af det hele, og selv påstår Father at have set fødslen af alle levende skabninger, og ligeledes set døden hos dem når de afgik ved døden. Selvom det nok er sandsynligt han kun har fokuseret på specifikke arter, og egentligt været ligeglad med andre arter og skabninger, medmindre de udgjorde en trussel. De seneste århundreder har han brugt i forsøg på at få styr på, hvad han mener er problemer i denne verden, sammen med de andre Sky Gods, selvom noget eller nogen forhindre dem i at gøre mere end at kommunikere med deres egne, hvilket også forårsagede dem til at måtte vente på ‘vinduer’ til enten at sende nogle af deres egne skabninger til jorden, eller gribe ind og have en finger med i skabelsen af udvalgte individer. Selvom disse planer indtil videre umiddelbart har syntes at fejle, og kun en af to tilbageværende kreationer, er i stand til at kommunikere med ham.

Evne: Sky God (Øverste/Højst Rangerende/Mest Magtfulde)

Andet:

  • Hans evner som sky god gør ham til et farligt individ, dog er der grænser for hvad han kan gøre og hvad han er nød til at lade naturen selv tage sig af.
  • Han er den sande skaber af Liulfr arten, og hybrid arten “Akiulfr”
  • Han kan kommunikere med de fleste Shieldwolves og akiulfrs fordi han er den der skabte deres art/arter. Dog lades det til at den eneste han på nuværende tidspunkt kan kommunikere sådan med, er Dexter.
  • Han er i besiddelse af et stort trekantet, sort rumskib, med selvlysende blå spidser. Det blender ret godt ind i nattehimmelen, og i dagstimerne er det gemt så højt er man ikke kan se det, selv ikke hvis vejret er klart.
  • Han har prøvet på ikke at blande sig for meget i hvad der er sker med hans skabninger, selvom han på sin bedste vis prøver at hjælpe dem, hvad enten de ved det eller ej.

Styrer: SuspexDog
En af de former han som Sky God kan antage, når han vil kommunikere med sine vildlevende kreationer, som han ellers ikke kan kommunikere med på samme måde som med Liulfrs og Akiulfrs:

Hans Rumskib: