Hytte nr: 02B
Navn: Yuno Gasai
Køn: Kvinde
Alder: 16
Art: Menneske

Styrer: UlveJake

Andet: Yuno’s har sort pupil når hun har personlighed 1, og mørkepink pupil når hun har personlighed 2. Yuno kan ikke huske hvad der er sket, mens den anden personlighed har taget over.

Evne: Ingen endnu.

Fortid: Yuno har slået sine forældre ihjel i en blodrus som 1. personlighed. Derudover har hun bare gået i en helt normal skole, lige indtil der blev en masse slået ihjel på skolen, og hun måtte flygte fra morderen med hendes daværende kæreste, men det endte med at kæresten blev slået ihjel af morderen. Hun har brugt resten af hendes liv på at finde hoved og hale i sig selv igen, og fungerer lige nu nogenlunde normalt som 2. personlighed, og har ikke fundet sig selv i farlige situationer siden, hvor 1. personlighed måtte tage over. Hun voksede op med forældre der konstant skændtes og det gik til sidst så meget ud over hende, at hun burede dem inde, og til sidst døde de af både sult og tørst i buret. Hun begravede derefter deres lig i hendes baghave og levede videre som om intet var sket.

Yuno’s 1. personlighed
Styrker: Yuno’s 1. personlighed er meget følelseskold og glad for at slå ihjel. Dette er en styrke fordi det er godt at bruge i kampsituationer. Hun har også den styrke at hun ved meget om våben og hvordan man bruger dem.
Svagheder: Denne personligheds svaghed er, hvor meget hun vil gå igennem for den person hun har kær. Hun er klar til at gøre alt så længe den hun har kær har det godt (efter hendes egen opfattelse).
Personlighed: Denne personlighed er fuldstændigt kold overfor alle andre mennesker end den hun har kær. Hun er mere eller mindre ligesom en kamphund der går i rød zone, hvor hun ikke tænker på andet end at slå ihjel.

 

Yuno’s 2. personlighed:

Styrker: Yuno’s 2. personligheds styrke er helt klart hendes uskyldighed og hendes nuttede udseende.
Svagheder: Yuno’s svaghed i 2. personlighed er hendes usikkerhed.
Personlighed: Yuno’s 2. personlighed er meget uskyldig og sød, ligesom en 16-årig japansk pige burde være. Hun er fyldt med kærlighed til den hun elsker, og gør stort set aldrig noget forkert. Hun tænker meget over sine handlinger og gør alt hvad hun kan for at den hun elsker er glad. Hun har desuden let til tårer.

Kæledyr

Ejer: Yuno Gasai
Race: Telefon
Navn: Diary of future love
Alder: 2 år
Køn: Telefon
Andet: Dette er en telefon, Yuno altid har med sig, som kan forudsige den hun elsker’s fremtid. Hun kan derved ikke se sin egen fremtid, kun den hun elsker, og ikke flere ad gangen, kun den ene. Fremtiden bliver skrevet ind i telefonen som en dagbog, som bliver opdateret så snart fremtiden ændrer sig. Man kan høre når den opdateres ved en skrattende lyd.